Jf. gældende lovgivning for indsamlinger skal vi offentliggøre resultater af indsamlinger.
Resultatet fremgår af nedenstående.