COVID19

COVID19 Restriktioner

Pga. COVID19 restriktioner er der en grænse på 500 personer, inklusiv spillere, ledere, officials, dommere, hjælpere, presse osv., som må være i Gråkjær Arena.

I praksis betyder dette, at tilskuertallet i Arenaen maksimalt må være 400.
I første omgang prioriteres billetterne til sponsorer og sæsonkortholdere.
Der vil derfor ikke være billetter i løssalg, før sponsorer og sæsonkortholdere har fået en plads.
Sponsorer har modtaget mail ang. bestilling af billetter - spisning starter kl 1700.
Sæsonkortholdere skal bestille billetter på mga@holstebrohaandbold.dk senest tirsdag 1/9 kl 1200.
Vi gør opmærksom på at de tildelte "faste pladser" ikke kan realiseres pga. afstandskrav på tilskuerpladserne.

Billetter og sæsonkort kan købes i vores webshop.

Alle uanset billettype henvender sig i foyeren til registrering.
Vi henstiller til at alle tilskuere printer og udfylder COVID19 formular (billedet i dette opslag) og afleverer denne i Foyeren.